Flybensin i Piggen

Norske sjømenn har vært med på litt av hvert, og noen ganger har det gått riktig dramatisk til. En gang på 1960-tallet havnet et norsk tankskip i en direkte konfrontasjon med det amerikanske atomdrevne hangarskipet USS Enterprise.

Cubakrisen

fidel-castroEtter at Fidel Castro kom til makten i Cuba, utviklet det seg et noe anspent forhold mellom Cuba og USA. Mye av grunnen var at Amerikanske bedrifter mistet eierrettighetene sine over cubanske bedrifter, til fordel for det cubanske folket, og at den korrupte og amerikanskvennlige overklassen ble jagd fra landet. USAs motsvar ble å forsøke en invasjon av Cuba. Dette førte til at Cuba deretter knyttet nære bånd til Sovjetunionen.

Cubakrisen er en av de periodene av den Kalde Krigen som kunne ha utviklet seg til atomkrig. Det som hendte, var at Sovjetunionen var i ferd med å bygge opp rakettbaser for utskyting av Atommissiler på den karibiske øya Cuba. Amerikanerne oppdaget dette. De likte ikke hva de så, rakettene var alt for nære USAs grenser. Svaret ble en illegal blokade av øya, i et forsøk på å kvele livsviktige leveranser.

Amerikanske “Pirater”

Norske rederier, som de gode sosialister de var, gjorde på den tiden ikke forskjell på folk, og som de gode kapitalister som de var, gikk dit pengene fantes. Derfor gikk norske tankskip i rute mellom Odessa og Havanna, og fraktet oljeprodukter til Cuba. Ett av skipene seilte mot Cuba da blokaden ble iverksatt, og ble forsøkt bordet av selveste USS Enterprise, som forsøkte å manøvrere det norske tankskipet i senk. Den norske kapteinen skal i følge loggen ha beordret full fart forut. Motoren løp i en kort periode på 115% effekt, og det veldige tankskipet kom opp i en fart på 21 knop. Da Enterprise seilte inn på tvers foran tankskipet, meldte Kapteinen at “De hadde flybensin i piggen, og tungolje i skroget”, for så å true med å ramme USS Enterprise. Da gav amerikanerne opp, og lot nordmennene seile i fred.