Norsk Maritimt Museum

Kystkultur og Sjøfartshistorie

norwegian-maritime-museumPå idylliske Bygdøynes i Oslo finner man i dag Norsk Maritimt Museum, det tidligere Norsk Sjøfartsmuseum. På sommerstid er det mulig å reise dit med båten som går fra Rådhuskaia i Oslo Sentrum. Museet har som hovedmålsetning å være et landsdekkende ressurssenter som skal formidle og skape kunnskap om norsk sjøfart og annen virksomhet knyttet til kystlivet, sjøen og vassdragene. Her skal historien settes i sammenheng med det moderne og samtidige, slik at forståelsen for vår samtid fordypes og forbedres. Sjøen er et viktig element i utviklingen av det moderne Norge, og i utviklingen av Norges historie.

Museet tilbyr en del aktiviteter som er inviterende til skoleklasser, samt andre besøkende. Ett av de store tilbudene er Ivo Caprino sin panoramafilm ‘Med Havet som Levevei’. Det er en spennende reise langs den norske kysten, med flotte naturopptak, fiskevær og menneskelig aktivitet. At filmen vises i museets 180-graders Auditorium bidrar til å forfine opplevelsen.

Utstillingsgjenstander og utstilligstema

Museet gir et godt innblikk i utviklingen innen norsk skipsfart, og gjenstandene til de folk som tidligere bodde i landet. Det eldste utstillingsstykket er etterlevningene etter en 2 200 år gammel stokkebåt som ble oppdaget i Glomma. Gjenstanden er kontekstualisert med filmingen av bruken av en rekonstruksjon.

Når man går fremover i tid kan man se trebåter, og hvordan disse forandret seg gjennom tiden, og på forskjellige steder i landet. Vikingskipene og byggekunsten som var grunnlaget for dem vises på et imponerende vis. På dette viset blir man med på en reise som går gjennom en viktig del av norgeshistorien. For spesielt interesserte holder museet også et spesialisert bibliotek og et større fotoarkiv.

Flotte naboer

Norsk Maritimt museum har et godt tilbud i seg selv, men nabolaget er også inviterende. Ved siden av finner man Kon-Tiki Museet og Frammuseet. Ved sjøkanten finner man også en behagelig cafe.