Om Sjømann-landsforbund.no

Velkommen til våre sider, og til alt som handler om Norsk skipsfart, om vår historie, og om den moderne utviklingen innen skipsfarten.

Vi befinner oss i dag i en brytningstid, hvor færre og færre Nordmenn har noen form for maritim tilknytning, selv om skipsfarten fortsatt er en viktig faktor i vår forståelse av oss selv, og hvor livet på havet er blitt til en fritidsaktivitet, heller enn ett levebrød.

Norsk Maritim Historie

Vårt selvbilde er uten tvil fortsatt knyttet til livet på og med havet. Vi liker å tenke på oss selv som vikinger og oppdagere, som tøffe sjømenn og fiskere. Norge har også en tradisjon for å ha en stor internasjonal handelsflåte, som gjennom de siste 400 årene har krysset verdenshavene. Vi eksporterte først tømmer og fisk, og fraktet så det meste av varer for alle andre. I dag finnes det fortsatt en stor ‘Norsk’ handelsmarine, som er eid av norske redere og store selskaper, men sjømennene rekrutteres ikke lenger så ofte fra befolkningen, og andelen av sjømenn som trengs for å drive de moderne skipene, har også sunket, i forhold til økningen i resten av befolkningen.

Moderne handel og sjøfart

Innen moderne handel og sjøfart er det likevel spennende å følge med på hva som skjer og hvilke utviklingstrekk man kan se for seg. Både når det kommer til den økonomiske utviklingen i verdenshandelen, som i dag i stor grad, fortsatt er billigst over sjøveien, og når det kommer til det tekniske. Fremtiden kan bli like fantastisk som fortiden.