Sørlandsk Skipsfart 1600- 1920

southern-shipping-1600-1920Den Norske Historiske Forening og Portal forlag lanserer nå et stort samlende verk om Sørlandsk, og på det viset, Norsk Skipsfart, som dekker perioden med stor utenrikshandel og treskutetiden. Forfatterne Berit Eide Johnsen og Gustav Sætra arbeider begge ved Universitetet i Agder, og har mange års erfaring i emnet bak seg. Første bind, som dekker perioden fra 1600 til 1920 kommer ut i vinter, mens bind nummer to, vil komme ut i løpet av 2017.

Boken dekker helheten av det man kan betegne som maritim næring, med omtale av både skipsfart, skipsbygging, handel og diverse håndverk knyttet til den maritime virksomheten. I boken trekkes de lange linjene, samtidig som dypere dykk i anekdoter fyller ut mellom de store sprangene.

Utgangspunktet til denne fortellingen er slutten på den Hollandske dominansen på havet. Det Hollandske århundre ebber ut rundt 1600, og man ser fra denne tiden en stadig vekst i den sørlandske private handelsmarinen. Utover 1800-tallet opplever skipsfarten en eventyrlig vekst, og den norske handelsflåten knytter seg nærmere opp mot det engelske verdensherredømmet, og fasiliterer de engelske selskapenes behov.

Boken dveler også på den noe tragiske slutten på skipsfarten i Agder. De hjemlige rederne holdt nemlig fast ved seilskutene til dampskipene var vel etablerte i verdenshandelen. Det som til slutt tar knekken på virksomheten er likevel krisen som herjet verdensøkonomien på midten av 1920-tallet – den siste spikeren i kista for en lang historie.

Gustav Sætra

Sætras styrke ligger i en god kunnskap om den Dansk-Norske verdenshandelen, noe som skinner igjennom i denne boken, som på attraktivt vis presenterer denne overfloden av kunnskap. Den som fatter videre interesse for Gustav Sætras arbeid oppfordres til å besøke en av hans forelesninger på emnet. Forelesninger ved Universitetet i Agder, er som alle andre forelesninger ved landets universiteter åpne for allmuen. Vær forberedt på å bli overveldet av levende fortellinger og skarp fagkunnskap.