Ubemannede skip

unmanned-shipsI den nære fremtiden vil man kunne se en stor økning i ubemannede skip der ute på havet. Samtidig som man i lengre tid har eksperimentert med selvkjørende biler, er også den samme typen teknologi i aktivitet når det kommer til transportskip som skal krysse de store verdenshavene. Det utføres allerede eksperimenter med modeller i skala.

Selv om man kan tenke seg at havgående skip fortsatt vil trenge et lite crew med teknikere, er det for driftspersonalet at de store forandringene vil komme. På samme måte som bombeflyverne som styrer dronene fra ett kontor, vil fremtidens kapteiner og skipsoffiserer mest sannsynlig sitte på land, og styre skipene derfra, om autopiloten skulle være i tvil om noe. Mest sannsynlig blir det behov for langt færre kapteiner, og de som blir igjen i handelsflåten, kommer til å få ansvaret med å følge opp flere skip av gangen.

Spare kostnader med å kutte arbeidsplasser

Hele hensikten med denne utviklingen er jo noe som har pågått i lang tid. Man ønsker å spare utgiftene ved menneskelig arbeidskraft, til fordel for teknologi og maskiner. Det kan være vemodig å tenke på at en epoke med norsk sjøfart går mot slutten på dette viset, men man må også anerkjenne at sjømannslivet i tidligere tider ofte var et slit. Det var farlig, og man kunne miste livet. Mange sjømenn hadde problemer med å vedlikeholde et godt forhold til sin familie, eller med å stifte en.

Men denne tiden har egentlig lenge vært forbi. De fleste sjømenn i dag, gjør tjeneste i en måned eller to av gangen, for så å fly til en ønsket destinasjon på selskapets regning. Det kan godt hende at man sparer seg en del flying og en del omkostninger ved å automatisere det meste, men spørsmålet i det store bildet blir, hvordan skal man tjene penger til å kjøpe frakten, om maskinene tar over arbeidet?